Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 22.11.2021 OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA ZASTĘPSTWO Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 13.09.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Asystent Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.06.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Asystent Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 23/TZ/2020 w dniu 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx131-277833-XXX-01/10534_L131_Zakreta_108_A dla modernizacji linii kolejowej nr 131, km 277,833 na dz. nr 8, obręb 0034 Zakręta, gmina Piotrków Kujawski. Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 22/TZ/2020 w dniu 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN – 15 kV na dz. nr 36, obręb 0006 Dylewo; 99/5, obręb 0028 Zakrocz; 40, obręb 0018 Puszcza Rządowa, gmina Rypin. Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 21/TZ/2020 w dniu 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx018-091280-XXX-01/10200_L018_AleksandrówKujawski_004 dla modernizacji linii kolejowej Nr 18 Kutno – Piła Główna, na kilometrze 91,282, na dz. nr 16/25, obręb 0001 Aleksandrów Kujawski, gmina Miasto Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 20/TZ/2020 w dniu 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej rozgałęźnej w miejscowości Bnin na dz. nr 188/1, obręb 0002 Bnin, gmina Sadki. Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 42/CP/2020 w dniu 30 lipca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowych kontenerowych SN/nn 15/0,4 kV na dz. nr: 15, 42, 39/1, 38, 35/2, 36/2, 126, 151/1, 100, 202/7, 40, 39, 36, 37, 52, 91/1, 113, 51, 123, 122, 126, 125/3, 131, 139, obręb Kwieciszewo oraz na dz. nr: 29, 28, 32, 20, 26/9, 26/8, 114, 26/5, 25, 23, 13, 56, 64/1, 61/1, 61/2, 63, 65, 80/30, 80/24, 80/22, 80/17, 80/13, 79, 78, 77, obręb Zbytowo, gmina Mogilno. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.05.2020 Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko urzędnicze: Asystent Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.05.2020 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Asystent Szczegóły