Typ Data Tytuł
Artykuł 03.12.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 52/CP/2021 w dniu 2 grudnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV dla zasilania domu jednorodzinnego na dz. nr 319/3 w miejscowości Gzin – realizacja inwestycji na dz. nr: 319/1, 319/3, 319/6, 321, 326/1, 327, obręb Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska. „ Szczegóły
Artykuł 03.12.2021 Obwieszczenia o wydaniu postanowienia nr 51/CP/2021 w dniu 2 grudnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oraz złącza zasilająco-sterującego dla zasilania projektowanego przepływomierza zlokalizowanego na magistrali wodociągowej na dz. nr: 16/15, 16/17, obręb 152 (ul. Aleje Jana Pawła II) w Bydgoszczy. „ Szczegóły
Artykuł 25.11.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 41/TZ/2021 w dniu 25 listopada 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 11248_L018_Czerniewice_001 dla modernizacji linii kolejowej na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na dz. nr 123/47, obręb 0006 Czerniewice 1, gmina Choceń „ Szczegóły
Artykuł 25.11.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 50/CP/2021 w dniu 25 listopada 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oraz złącza zasilająco-sterującego dla zasilania projektowanego deszczomierza na dz. nr 4/5, obręb 276 przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 18.11.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 40/TZ/2021 w dniu 18 listopada 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana linii napowietrznej na linię kablową w linii SN-15 kV GPZ Przysiek-Wylęgarnia – odgałęzienie kier. ST „Kąkol 5” do stanowiska z odłącznikiem nr 1945 oraz odgałęzienie kier. rozłącznik podziałowy nr 878” na dz. nr: 95/7 i 95/8, obręb 0002 Cierpice, gmina Wielka Nieszawka „ Szczegóły
Artykuł 18.11.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 39/TZ/2021 w dniu 18 listopada 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 1810 PE na dz. nr: 5/1, 14/25, obręb 0001 Inowrocław, gmina Inowrocław Miasto „ Szczegóły
Artykuł 18.11.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 38/TZ/2021 w dniu 18 listopada 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV i linii kablowych światłowodowych na dz. nr 2692/30, obręb 0001 Lipno, gmina Lipno Miasto; 59, obręb 0164 Miasto Grudziądz; 208/1, 208/2, obręb Kawęczyn, gmina Obrowo. „ Szczegóły
Artykuł 10.11.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 37/TZ/2021 w dniu 10 listopada 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN – budowie linii kablowej 15 kV w celu wykonania połączenia pomiędzy GPZ Tuchola, a linią zasilającą miejscowość Lubiewo – obszar terenu zamkniętego PKP, na dz. nr 1504/16, obręb 0001 Miasto Tuchola. „ Szczegóły
Artykuł 23.12.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 60/CP/2020 w dniu 23 grudnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika biogazu na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków na części dz. nr: 138/1, 136/2, 129/2 i 128/4, obręb 23 przy ul. Szosa Bydgoska 49 w Toruniu. „ Szczegóły
Artykuł 16.12.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 59/CP/2020 w dniu 16 grudnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90PE na dz. nr: 1096, 1104/1 i 1106/28 w miejscowości Koronowo, gmina Koronowo. Szczegóły