Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 46/CP/2020 w dniu 16 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na dz. nr: 103/13, 65, obręb Bławaty oraz na dz. nr 390, obręb Strzelno, gmina Strzelno. „ Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 45/CP/2020 w dniu 10 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej w Solcu Kujawskim na dz. nr: 445, 343, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001] i 229, 161/2, obręb Otorowo [Nr 0003], gmina Solec Kujawski. „ Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 27/TZ/2020 w dniu 10 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku nr 222 dla potrzeb biurowych i szkoleniowych w Grupie K-1580 – zadanie 11823 na dz. nr 28/8, obręb 0006 Grupa Plac przy ul. Dworcowej w Grupie, gmina Dragacz. „ Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 26/TZ/2020 w dniu 10 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 160PE, planowanej w Łysomicach na terenach kolejowych (linia kolejowa nr 246 Toruń Wschodni – Olek, stacja/szlak kolejowy: Toruń Północny – Zamek Bierzgłowski, kilometracja 14,8-15,6) na dz. nr 244, obręb 0011 Różankowo-Świerczyny, gmina Łysomice w ramach zadania „Budowa gazociągów średniego ciśnienia w m. Łubianka, Pigża, Świerczynki”. Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 25/TZ/2020 w dniu 10 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx018-186623-XXX-01/10207_L018_NakloNadNotecia_104_A dla modernizacji linii kolejowej nr 18, km 186,623 na dz. nr 442/22 i 442/31, obręb 0001 Nakło nad Notecią przy ul. Dworcowej w Nakle nad Notecią. „ Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 44/CP/2020 w dniu 2 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1522C Wtelno ― Gościeradz o dł. ca. 100 m na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 244 do drogi gminnej (ul. Dworcowa) na dz. nr: 96/1, 27, 116/8, 137, 138 w m. Wtelno, obręb Wtelno, gmina Koronowo. „ Szczegóły
Artykuł 27.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 20/TZ/2020 w dniu 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie wieży kratowej na potrzeby systemu TETRA oraz systemu VCS, budowie przyłącza elektrycznego oraz przyłącza telekomunikacyjnego dla zadania 62193 na dz. nr 12/40, obręb 0005 Inowrocław, przy ul. Jacewskiej 93, Kompleks Wojskowy nr 1532 w Inowrocławiu. „ Szczegóły
Artykuł 27.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 43/CP/2020 w dniu 26 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi pożarowej na dz. nr: 1302/7 i 1302/11 przy ul. Mławskiej w Rypinie. „ Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 23/TZ/2020 w dniu 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx131-277833-XXX-01/10534_L131_Zakreta_108_A dla modernizacji linii kolejowej nr 131, km 277,833 na dz. nr 8, obręb 0034 Zakręta, gmina Piotrków Kujawski. Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 22/TZ/2020 w dniu 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN – 15 kV na dz. nr 36, obręb 0006 Dylewo; 99/5, obręb 0028 Zakrocz; 40, obręb 0018 Puszcza Rządowa, gmina Rypin. Szczegóły