Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.03.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 7/CP/2019 w dniu 19 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 224 obręb Małe Rudy oraz na dz. nr: 347/9, 347/13, 347/4, 491/3, 521, 263, 264, 265, 274, 287/5, 288/4, 289/2, 292/2, 346, 314, 315, 316, 317, 318/1, 320, 321/1, 877, 300/5, 298/4, 650/14, 650/12, 533/11, 534/19, 589/2, 539/3 obręb Rynarzewo, gmina Szubin. „ Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 5/TZ/2019 w dniu 13 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE na dz. nr 39/21 obręb 0001 Aleksandrów Kujawski. „ Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Obwieszczenie „o wydaniu postanowienia nr 4/TZ/2019 w dniu 13 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinków elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV wraz z rurą RHDPE, budowie złącza kablowego SN w związku z zasilaniem Portu Lotniczego w Bydgoszczy na dz. nr 75/1 i 117/5 obręb 0123 Miasto Bydgoszcz. „ Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 6/CP/2019 w dniu 13 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 243 w km 18+808 na dz. nr: 18, 5/14, 27/11 w Byszewie, obręb Byszewo, gmina Koronowo. „ Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 37/CP/2018 w dniu 19 września 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przejść dla pieszych na dz. nr: 7, 72/4, 94, 95, 143/15 obręb I miasta Barcin; 81 obręb II miasta Barcin; 15, 16, 154, 156, 165, 89 obręb III miasta Barcin oraz 91/11 obręb IV miasta Barcin. „ Szczegóły