Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.12.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 59/CP/2020 w dniu 16 grudnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90PE na dz. nr: 1096, 1104/1 i 1106/28 w miejscowości Koronowo, gmina Koronowo. Szczegóły
Artykuł 09.12.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 58/CP/2020 w dniu 9 grudnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 50/25 w miejscowości Osówiec, gmina Sicienko. Szczegóły
Artykuł 09.12.2020 Obwieszczenie wydaniu postanowienia nr 57/CP/2020 w dniu 9 grudnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na dz. nr: 91/11 oraz 101/1, obręb IV Miasta Barcina. Szczegóły
Artykuł 04.12.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 56/CP/2020 w dniu 3 grudnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn/0,4kV dla potrzeb zasilania domu jednorodzinnego z warsztatem w Strzyżawie na dz. nr: 124/7, 124/17, 122/1, 124/20, 124/16, obręb Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska. „ Szczegóły
Artykuł 04.12.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 55/CP/2020 w dniu 3 grudnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na dz. nr: 324 i 326/5, obręb Mogilno; dz. nr 101/5, obręb Świerkówiec oraz dz. nr: 5/105 i 2, obręb Dąbrówka, gmina Mogilno. „ Szczegóły
Artykuł 26.11.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 38/TZ/2020 w dniu 26 listopada 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego budynku nr 10 o funkcji szkoleniowej na terenie kompleksu wojskowego, wykonaniu i przebudowie podziemnych zbiorników przeciwpożarowych oraz przebudowie i budowie kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z budową kabli teletechnicznych, przebudowie i budowie przyłącza wodociągowego, dla zadania nr 11841 pn. „Dostosowanie budynku nr 10 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu” na dz. nr: 23/2 i 171, obręb 0055 Miasto Toruń. „ Szczegóły
Artykuł 26.11.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 37/TZ/2020 w dniu 26 listopada 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego budynku nr 3 o funkcji koszarowej na terenie kompleksu wojskowego, wykonaniu i przebudowie podziemnych zbiorników przeciwpożarowych oraz przebudowie i budowie kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z budową kabli teletechnicznych dla zadania nr 11840 pn. „Dostosowanie budynku nr 3 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu” na dz. nr: 23/2 i 171, obręb 0055 Miasto Toruń. „ Szczegóły
Artykuł 26.11.2020 Obwieszczenie wydaniu postanowienia nr 54/CP/2020 w dniu 26 listopada 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV na dz. nr: 254/6, 264/4, 268/4 w miejscowości Stary Dwór, obręb Stary Dwór, gmina Koronowo. „ Szczegóły
Artykuł 17.11.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 53/CP/2020 w dniu 16 listopada 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr: 66, 67, 8, 11, 12, 13, 69, 77, 84/5, 79/2, 65/2, 72, 78/2, 71, 65/4, 64/2, 59, 86, 87/2, 76, 70, 78/1, 79/1, 4/1, 4/2, 4/3, 2/1, 2/2, 1, 3, obręb 115; 192, 77, 78/2, 78/1, 189, 79/1, 72/1, 75/1, 76/1, obręb 23; 2/2, 2/31, 1, obręb 114; 240, 223, 239, obręb 116; 26, 28, 29, obręb 278 w rejonie ul. Żeglarskiej, ul. Kąpielowej, ul. Ludwikowo i ul. rotm. W. Pileckiego w Bydgoszczy. „ Szczegóły
Artykuł 06.11.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 36/TZ/2020 w dniu 5 listopada 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na na budowie wewnętrznej linii zasilającej dla Obiektu Radiokomunikacyjnego („OR”) LE131_Piecmorgi_124 sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na dz. nr: 29/2, obręb 0004 Białe Błota Las, gmina Jeżewo. „ Szczegóły