Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 25/TZ/2020 w dniu 10 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx018-186623-XXX-01/10207_L018_NakloNadNotecia_104_A dla modernizacji linii kolejowej nr 18, km 186,623 na dz. nr 442/22 i 442/31, obręb 0001 Nakło nad Notecią przy ul. Dworcowej w Nakle nad Notecią. „ Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 44/CP/2020 w dniu 2 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1522C Wtelno ― Gościeradz o dł. ca. 100 m na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 244 do drogi gminnej (ul. Dworcowa) na dz. nr: 96/1, 27, 116/8, 137, 138 w m. Wtelno, obręb Wtelno, gmina Koronowo. „ Szczegóły
Artykuł 27.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 20/TZ/2020 w dniu 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie wieży kratowej na potrzeby systemu TETRA oraz systemu VCS, budowie przyłącza elektrycznego oraz przyłącza telekomunikacyjnego dla zadania 62193 na dz. nr 12/40, obręb 0005 Inowrocław, przy ul. Jacewskiej 93, Kompleks Wojskowy nr 1532 w Inowrocławiu. „ Szczegóły
Artykuł 27.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 43/CP/2020 w dniu 26 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi pożarowej na dz. nr: 1302/7 i 1302/11 przy ul. Mławskiej w Rypinie. „ Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 23/TZ/2020 w dniu 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx131-277833-XXX-01/10534_L131_Zakreta_108_A dla modernizacji linii kolejowej nr 131, km 277,833 na dz. nr 8, obręb 0034 Zakręta, gmina Piotrków Kujawski. Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 22/TZ/2020 w dniu 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN – 15 kV na dz. nr 36, obręb 0006 Dylewo; 99/5, obręb 0028 Zakrocz; 40, obręb 0018 Puszcza Rządowa, gmina Rypin. Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 21/TZ/2020 w dniu 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx018-091280-XXX-01/10200_L018_AleksandrówKujawski_004 dla modernizacji linii kolejowej Nr 18 Kutno – Piła Główna, na kilometrze 91,282, na dz. nr 16/25, obręb 0001 Aleksandrów Kujawski, gmina Miasto Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 20/TZ/2020 w dniu 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej rozgałęźnej w miejscowości Bnin na dz. nr 188/1, obręb 0002 Bnin, gmina Sadki. Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 42/CP/2020 w dniu 30 lipca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowych kontenerowych SN/nn 15/0,4 kV na dz. nr: 15, 42, 39/1, 38, 35/2, 36/2, 126, 151/1, 100, 202/7, 40, 39, 36, 37, 52, 91/1, 113, 51, 123, 122, 126, 125/3, 131, 139, obręb Kwieciszewo oraz na dz. nr: 29, 28, 32, 20, 26/9, 26/8, 114, 26/5, 25, 23, 13, 56, 64/1, 61/1, 61/2, 63, 65, 80/30, 80/24, 80/22, 80/17, 80/13, 79, 78, 77, obręb Zbytowo, gmina Mogilno. Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 41/CP/2020 w dniu 30 lipca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie doziemnej linii kablowej SN-15 kV o długości ok. 12 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr: 389/36, 393/2, 419/23, 422, 427, 530/4, 417/6, 430/4, 459, 458/7, 464/1, 465/2, 469/1, 521/13, 190/5, 190/3, 239/9, 239/12, 253/3, 259, 255, 256/1, 274, 273, 285/2, 288, 286/1, 175/4, 174/2, 174/3, 173/5, 172, 171, 170 169, obręb Bladowo oraz na dz. nr: 150/5, 151/1, 146, 145, 144, 143/2, 142, 141, 397/2, 34 (częściowo, do granicy istniejącego MPZP), 338/5, 337, 391, 338/3, 338/4, 336, 335/2, 388 (część działki), 334/1, 383, 358/8, 358/12 (część działki), 318/2, 357/1, 354, 353, 352/4, 570, 572/1, 574, 1580/1, 1583 (częściowo, do granicy istniejącego MPZP), 1614/1 (częściowo, do granicy istniejącego MPZP), 1613/1, 1612/1, 1611/7, 1394, 1395/6, 1396/4, 1397, 1398/6, 1398/4, 1400/3, 1402/10, 1402/3, 1404/5, 1407/8, 1408/2, 1414/2, 1414/3, 1438/8, 1438/6, 1480/6, 1481/4, 1482/3, 1483/5, 1483/40, obręb 0001 m. Tuchola, gmina Tuchola. „ Szczegóły