Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 34/CP/2020 w dniu 2 lipca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu ul. Suchej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Suchej z ul. Fordońską na dz. nr: 30, 40, obręb 255 przy ul. Suchej i Fordońskiej w Bydgoszczy. „ Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 33/CP/2020 w dniu 24 czerwca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z gminy Lubicz do Torunia na dz. nr: 25/1, 21, obręb 59, na części dz. nr 1, obręb 62 przy ul. Leśny Trakt w Toruniu; na części dz. nr: 397/1, 2008/20, 413/8, obręb Lubicz Dolny oraz na części dz. nr 59, 60/1, 60/5, obręb Nowa Wieś, gmina Lubicz. „ Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 32/CP/2020 w dniu 22 czerwca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN-15kV i nn 0,4kV, złączy kablowych SN-15kV i kontenerowej stacji transformatorowej SN-15kV i nn-0,4kV wraz z wymianą wybranych stanowisk słupowych linii napowietrznych 15kV, częściowo ze zmianą ich lokalizacji na dz. nr: 203/21, 214/7, 214/5, 203/19, 217, 203/12, 203/13, obręb 0018 Pikutkowo, gmina Brześć Kujawski; dz. nr: 81, 46/2, 95, 96/1, 96/2, 156/2, 256, 155/2, 305/1, 282/1, 282/2, 305/2, 306/1, 306/3, 313/1, 314/1, 315/1, 316/1, 304/2, 285, 290/12, 289, 278, 267/8, 304/1, obręb 0028 Smólsk; dz. nr: 39/2, 39/3, 40/2, 40/3, 39/4, 50/5, 50/7, 115, 51/3, 112/6, 38/9, 53/1, 113/1, 112/8, 112/10, obręb 0005 Dębice Kolonia; dz. nr: 64/2, 36/4, 65/16, 31/2, 65/18, 65/20, 65/22, 65/24, 65/14, 32/2, 65/12, 66/2, 33/2, 67/6, 67/8, 35/2, 67/10, 68/6, 68/4, 36/1, 35/10, 35/8, 46/14, 46/15, 31/4, 32/6, 46/4, 36/3, 37/10, 46/13, 47, 48, obręb 0012 Kruszyn, gmina Włocławek. „ Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 31/CP/2020 w dniu 18 czerwca 2020 r. o wydaniu postanowienia nr 31/CP/2020 w dniu 18 czerwca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dz. nr: 2131, 2128/1, 2121/5, 2121/3, 2121/4, 2120/3, 2126/2, 2121/6, 2123, 2124/15, 2124/14, 2122, 2124/13, 2124/12, 2456/11, 2456/13, 2456/9, 2481/3, 2457/1, 2459/3, 2460/6, 2461/2, 2482/4, 2482/3, 78/17, 79, 2537/3, 2537/2, 2538/4, 2570, 2567/2, 2569/1, 2628, 2635, 2639/3, 2640, 2641/3, 2645, 2629, 2630/2, 2631/2, 2642/2, 2642/3, 1673, 1674, 2643/1, 2643/4, 2644/2, 1672/1, obręb Nakło nad Notecią; dz. nr: 1672/4, 1633/8, 1636, 1638/2, 1672/3, 1638/4, 1764, 1762/2, 1762/1, 1642/1, 1686/1, 1687/4, 1696, 1698, 1657/2, 1657/1, 1658, 1660/1, 1661, 1662, 1664/1, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1627, 8/33, 8/34, 6/1, 5/11, 5/12, 2/58, 2/59, obręb Bielawy; dz. nr: 154/1, 54/3, 59/1, 73/1, 73/3, 94/2, 136/6, 136/4, 136/3, 136/5, 33, 32, 43, 42/2, 42/1, 3058/3, 27/4, 40, 41, 23, 3058/2, 18/4, 36, 19/2, 358/1, 358/2, 358/3, 357/2, 357/1, 35, 13/7, 12, 15, 16/7, 11, 18/3, 38, obręb Lubaszcz; dz. nr: 103/1, 117, 111, 104/7, 104/10, 104/9, 102, 98/5, 98/8, 97, 85/1, 77/4, 3/2, 3/4, 89/1, obręb Olszewka, gmina Nakło nad Notecią; dz. nr: 226, 225, 224/5, 30, 29, 28, 27, 26, 25/2, 25/1, 223, 222, 221/4, 221/3, 24, 96/2, 31, 95, 96/4, 221/7, 221/8, 221/6, 220/1, 219, 213/1, 212/1, 98, 90/2, 210/7, 210/5, 210/3, 210/1, 209/1, 40, 86, 68/4, 156/31, 96/3, 156/28, 155/1, 68/1, 46, 104/31, 97/1, 97/2, 65, 103/8, 55, 60, 59, 58, 102, 101, 100/3, 99/2, obręb Śmielin; dz. nr: 174, 177, 176, 220/1, 217, 216/7, 216/6, 216/8, 216/5, 216/10, 216/9, 216/3, 215/1, 166, 214, 226/2, 225, 175, 203, 201/1, 200/7, 200/5, 200/4, 200/3, 220/2, 199/3, 199/4, 199/5, 197/4, 197/2, 196/2, 197/3, 197/1, 196/1, 186/2, 187, 188, 198, 195, 191, 453, 268/1, 270/2, 409, 241/9, 241/6, 241/21, 241/10, 419, 418, 551, 550, 502/8, 497, 552, 404/6, 472, 471/1, 401, 400, 399, 405, 397, 396, 271/4, 270/1, 271/5, 391/6, 391/7, 392/5, 388/2, 437, 383/3, 383/1, 358, 357, 354/9, 326, 649, 648, 647, 646, 346/3, 706, 309/1, 308/2, 337, 180, 179, 178, 192/2, 336/5, 462, 37, 308/1, 17, 565, 295/6, 307, 306, 305/1, 295/3, 27, 609, 601, 21, 45/1, 38, 19, 10/11, 18/2, 18/1, 458/1, 458/2, 13/1, 13,4, 14/2, 14/1, 13/3, 12, 16, 15/11, 15/10, 15/9, 15/7, 15/5, 15/1, 9, 8, 7, 10/8, 4, 3/2, 2, 110, 1, obręb Sadki; dz. nr: 19, 3/3, 3/2, 3/12, 3/11, 3/14, 3/13, 3/15, 3/7, 3/16, 128, 3035/8, 115/11, 115/12, 115/13, 115/14, 115/3, 116/11, 116/12, 116/13, obręb Samostrzel; dz. nr: 322, 221/3, 321/1, 316/2, 316/1, 315, 314, 298, 297/1, 297/4, 297/3, 296, 305, 295, 294, 292/1, 292/2, 282, 311, 310, 309, 308/1, 306, 206, 324/5, 324/1, 3020/5, 281, 277, 276, 324/4, 166, 192/3, 194/9, 232/4, 232/1, 192/2, 191, 187, 186, 224/2, 224/1, 221/10, 223, 221/9, 227, 279, 225, 261, 222/4, 222/2, 236/6, 221/8, 221/5, 184/3, 184/1, 184/2, 181, 221/6, 182/2, 183, 221/7, obręb Radzicz, gmina Sadki. Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 1/KW/2020 w dniu 27 maja 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na budowie budynków inwentarskich oraz wybiegów z basenami zewnętrznymi dla zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt okołobiegunowych, budowie budynku usługowego z częścią socjalną, obiektów małej architektury oraz infrastruktury technicznej na dz. nr: 1/3, 2, obręb 365 oraz dz. nr 40, obręb 367 przy ul. Gdańskiej 173 – 175 w Bydgoszczy. „ Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 9/TZ/2020 w dniu 20 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV na dz. nr 133, obręb 0047 Wróble, gmina Kruszwica. „ Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 10/CP/2020 w dniu 17 lutego 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu n/c na dz. nr 7, obręb I miasta Barcina. „ Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 38/TZ/2019 w dniu 25 listopada 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 245/14, obręb 0020 Serock, gmina Pruszcz. „ Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 30/TZ/2019 w dniu 14 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Budowa magazynu MPS PWL Bydgoszcz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na dz. nr: 10/5, 11/1 i 21, obręb 0123 Miasto Bydgoszcz, przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy. „ Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 30/CP/2019 w dniu 20 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr: 155/29, 154/31, 110/1, 36/13, 36/39, 36/40, 35/2, 36/11, 34/4, 36/6, 32/14, 30/31, 30/22, 30/10, 30/28, 39/3, 42/3, 40/27 i 40/26, obręb Białe Błota, gmina Białe Błota. „ Szczegóły