Struktura organizacyjna

 
Siedzibą Biura jest Włocławek. W Bydgoszczy i Toruniu znajdują się Oddziały Biura. Adres: Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B Dyrektor: Mariusz Leszczyński tel. 508134748 Z-ca dyrektora: Ewa Birek                tel. 508134759 tel./fax 54 231-55-18 - sekretariat Dyrektora Biura, e-mail: wloclawek@biuro-planowania.pl e-mail: sek.wloc@biuro-planowania.pl Oddział w Bydgoszczy Adres: ul. Paderewskiego 26 Z-ca dyrektora-Kierownik oddziału: Adam Stańczyk, tel. 508134749 tel./fax 52 32-20-802 tel./fax 52 32-29-722 e-mail: bydgoszcz@biuro-planowania.pl e-mail: sek.byd@biuro-planowania.pl Oddział w Toruniu Adres: ul. Janiny Bartkiewiczówny 93 Z-ca dyrektora-Kierownik oddziału: Sławomir Flanz, tel. 517791532 tel./fax 56 676-71-97 tel./fax 56 676-52-89 e-mail: torun@biuro-planowania.pl e-mail: sek.tor@biuro-planowania.pl Wewnętrzna struktura Biura 1) Dyrektor - DN; 2) Zastępca Dyrektora - ZD; 3) Zastępca Dyrektora-Kierownik Oddziału w Bydgoszczy - ZDOB; 4) Zastępca Dyrektora-Kierownik Oddziału w Toruniu - ZDOT; 5) Główny Księgowy - GK; 6) Radca Prawny - RP; 7) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - POIN; 8) Administrator Bezpieczeństwa Informacji - ABI; 9) Zespół Planowania Przestrzennego - ZPP; 10) Zespół Rozwoju Regionalnego - ZRR; 11) Zespół Analiz i Studiów - ZAS; 12) Zespół Informatyczno-Wydawniczy - ZIW; 13) Zespół Finansowo-Księgowy - ZFK; 14) Zespół Organizacyjno-Administracyjny - ZOA; 15) Zespół Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy - ZPPB; 16) Zespół Rozwoju Regionalnego w Bydgoszczy - ZRRB; 17) Samodzielne Stanowiska Administracyjno-Gospodarcze w Bydgoszczy-SSAGB; 18) Zespół Planowania Przestrzennego w Toruniu - ZPPT; 19) Zespół Rozwoju Regionalnego w Toruniu - ZRRT; 20) Zespół ds. Koordynacji Polityki Przestrzennej w Toruniu - ZKPPT; 21) Samodzielne Stanowiska Administracyjno-Gospodarcze w Toruniu - SSAGT.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>