Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Asystent

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ASYSTENT w pełnym wymiarze czasu pracy w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyBulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5b, 87-800 Włocławek
  • StanowiskoAsystent
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-06-28
  • Termin składania dokumentów2021-07-07
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy nr 1/2021”
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie niezbędne: wyższe pierwszego stopnia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
   b) specjalność zawodowa niezbędne: szeroko rozumiana gospodarka przestrzenna obejmująca zagadnienia społeczne, ekonomiczne, środowiska przyrodniczego i kulturowego, infrastruktury technicznej i drogowej oraz problematykę prawną w planowaniu przestrzennym,
   c) uprawnienia zawodowe niezbędne: nie dotyczy,
   d) doświadczenie zawodowe niezbędne: minimum 1 rok pracy na stanowisku związanym z planowaniem przestrzennym i regionalnym,
   e) predyspozycje zawodowe niezbędne:
   - analityczne podejście do rozwiązywania problemów,
   - umiejętność szybkiego formułowania wniosków,
   - samodzielność i wykazywanie inicjatywy własnej w zakresie przydzielonych zadań,
   - umiejętność pracy w zespole.
   f) umiejętności zawodowe niezbędne:
   - znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i ustawy o samorządzie województwa,
   - ogólna znajomość problematyki zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego (na podst. projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zamieszczonego na stronie www.biuro-planowania.pl/opracowania/,
   - ogólna znajomość założeń polityki regionalnej (na podst. Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030 – Strategia przyspieszenia 2030+ zamieszczonej na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Rozwój regionalny - Planowanie Strategiczne i Przestrzenne/Planowanie Strategiczne),
   - umiejętność pracy w środowisku GIS (QGIS lub MapInfo),
   - umiejętność pracy w oprogramowaniu Microsoft Office,
   - umiejętność korzystania z danych Banku danych lokalnych GUS.
   g) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   h) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) udział w pracach analitycznych i projektowych związanych z:
   - planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
   - audytem krajobrazowym województwa,
   - innymi opracowaniami regionalnymi.
   b) przygotowywanie projektów opinii dokumentów planistycznych i projektowych dla Zarządu Województwa i Marszałka Województwa
   (m.in. projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów-
  • Uzasadnienie wyboru-
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>