Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 12/TZ/2021 w dniu 28 kwietnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy wodociągowych w ulicy Warsztatowej na odcinku od ulicy Jagodowej do ulicy Ugorowej w miejscowości Maksymilianowo oraz na odcinku ulicy Ugorowej do ulicy Pitagorasa w miejscowości Niemcz, gmina Osielsko, na dz. nr: 197/2, 197/3, 197/6, obręb 5 Maksymilianowo, gmina Osielsko.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian