Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/CP/2021 w dniu 11 stycznia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych ochrony katodowej w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu przebudowy stacji ochrony katodowej Korabniki Stare” na dz. nr: 31/15, 29/2, 28/5, 28/6, 28/4, 27, 25/2, 25/1, 26/2, obręb Korabniki, położonych przy ul. Pochyłej, Pszennej, Żyznej we Włocławku. „

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian