Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 33/CP/2020 w dniu 24 czerwca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z gminy Lubicz do Torunia na dz. nr: 25/1, 21, obręb 59, na części dz. nr 1, obręb 62 przy ul. Leśny Trakt w Toruniu; na części dz. nr: 397/1, 2008/20, 413/8, obręb Lubicz Dolny oraz na części dz. nr 59, 60/1, 60/5, obręb Nowa Wieś, gmina Lubicz. „

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian