Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 34/CP/2020 w dniu 2 lipca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu ul. Suchej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Suchej z ul. Fordońską na dz. nr: 30, 40, obręb 255 przy ul. Suchej i Fordońskiej w Bydgoszczy. „

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian