Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 3/CP/2021 w dniu 14 stycznia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) 110 kV dla zasilenia projektowanej podstacji trakcyjnej Maksymilianowo z istniejącego GPZ Niwy wraz z towarzyszącą kablową siecią (linią) optotelekomunikacyjną na dz. nr 2/16, obręb Maksymilianowo; dz. nr: 22064/9, 603/3, 60/5, 67/2, 144/3, 22274/39, 695, 75/6, 75/5, 145/7, 145/9, 145/11, 145/12, 145/17, 145/16, 145/14, 83, 78, 331/13, 242/1, 666, 22274/35, 292, 294, 295, 303, 302/1, 304, 305, 310/2, 310/1, 311/3, 312/7, 312/9, 315, 316/7, 317/1, 458/3, 459/1, 324, 458/1, 325, 326/63, 326/65, 623/67, 326/69, 326/71, 326/73, 326/75, 326/77, 326/79, 327/1, 328/19, 328/17, 328/27, 328/25, 328/23, 328/21, 331/3, 349/6, 349/7, 349/2, 349/5, 337/4, 337/5, 349/4, 331/5, 430, 421/6, 420/18, 420/19, 420/4, 331/18, 476/1, 474/21, 474/22, 474/50, 477/10, 331/16, 477/21, 477/29, 331/17, 477/33, 477/32, 331/15, 415/23, 415/10, 478/1, 477/20, obręb Żołędowo; dz. nr: 43/5, 43/27, 43/29, 43/25, 43/26, 53/7, 227/2, 227/3, 53/5, 53/6, 53/3, 44/31, 44/9, 44/10, 22290/17, 294, 49/37, 49/36, 49/35, 53/1, 54/38, 54/58, 54/49, 54/51, 54/27, 54/28, 58/2, 61/2, 63/6, 63/2, obręb Niwy, gmina Osielsko. „

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian