Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 4/CP/2021 w dniu 14 stycznia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr: 7, 320/4, obręb Maksymilianowo; dz. nr: 419/3, 261, 249, 228, 231/3, 242/8, 243, 244/5, 13209/6, 145/1, 181/12, 326, 427, 120/9, 121, 60, 61/2, 57/7, 57/6, 47/2, 47/3, 49, 50/2, 241/16, 241/17, 240, 239/2, 239/1, 419/1, 419/4, 419/2, 420/12, 44/1, 42/1, 43/1, 204/9, 241/8, 241/10, obręb Bożenkowo oraz dz. nr 637, obręb Żołędowo, gmina Osielsko. „

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian