Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 60/CP/2020 w dniu 23 grudnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika biogazu na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków na części dz. nr: 138/1, 136/2, 129/2 i 128/4, obręb 23 przy ul. Szosa Bydgoska 49 w Toruniu. „

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian