Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Asystent – Starszy Asystent

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ogłasza konkurs na wolne stanowisko
ASYSTENT – STARSZY ASYSTENT
w wymiarze czasu pracy 1 etatu
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku – Oddział w Toruniu oferta nr 2/2020 z dnia 07.05.2020 r.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:2/2020
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Oddział w Toruniu
  • StanowiskoAsystent - Starszy Asystent
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-05-07
  • Termin składania dokumentów2020-05-17
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Asystent – Starszy Asystent"”
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie: wyższe drugiego stopnia na kierunku geografia, gospodarka przestrzenna lub pokrewnych, dopuszcza się posiadanie wykształcenia wyższego inżynierskiego lub pierwszego stopnia pod warunkiem udokumentowania rozpoczętego kształcenia w stopniu drugim z zakresu nauk geograficznych,
   b) znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
   c) ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej (ustawa o samorządzie województwa),
   d) ogólna znajomość dokumentów planistycznych i strategicznych województwa kujawsko-pomorskiego,
   e) znajomość planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego i projektu tego planu,
   f) ogólna wiedza o funkcjonowaniu Urzędu Marszałkowskiego, i Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego,
   g) dobra znajomość pakietu MS Office,
   h) bardzo dobra znajomość oprogramowania GIS: QGIS/ArcGIS/MapInfo,
   i) umiejętność w korzystaniu z zasobów Banku Danych Lokalnych GUS,
   j) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   k) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) analityczne podejście do rozwiązywania problemów,
   b) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność,
   a) umiejętność adaptacji do zróżnicowanych zadań.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyUdział w pracach analitycznych i projektowych:
   a) nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
   b) nad audytem krajobrazowym województwa kujawsko-pomorskiego,
   c) nad wojewódzkimi programami i planami rozwoju,
   d) planistycznych, analitycznych, studialnych głównie z zakresu rozwoju regionalnego,
   e) przy projektach unijnych współrealizowanych przez Biuro.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowya) Praca odbywać będzie się w budynku przy ul. J. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu, w godzinach 7.30-15.30,
   b) Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Oddział w Toruniu zlokalizowany jest na parterze wymienionego powyżej budynku (korytarze szerokie, WC jest przystosowane do osób niepełnosprawnych).
  • Lista wybranych kandydatówW wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Asystenta/Starszego Asystenta zatrudniona została Pani Marta Becker.
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian