Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko urzędnicze: Asystent

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
ASYSTENT
w wymiarze czasu pracy pełny etat
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyBulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5b, 87-800 Włocławek
  • StanowiskoAsystent
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-05-27
  • Termin składania dokumentów2020-06-15
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Asystent – zatrudnienie na umowę o zastępstwo”
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie: studia I lub II stopnia na kierunkach związanych z infrastrukturą techniczną, np.: inżynieria środowiska, gospodarka wodna, energetyka, energia odnawialna;
   b) uprawnienia zawodowe niezbędne: nie dotyczy;
   c) doświadczenie zawodowe niezbędne: mile widziane;
   d) umiejętności zawodowe:
   • umiejętności analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów, wychwytywania związków, zależności i wyciągania wniosków,
   • umiejętność syntetyzowania informacji,
   • komunikatywność, sumienność, rzetelność i odpowiedzialność,
   • umiejętność pracy w zespole,
   • swobodne posługiwanie się podstawowymi technikami informatycznymi (pakiet MS Office, oprogramowania GIS: QGIS/ArcGIS/MapInfo),
   • ogólna znajomość województwa kujawsko-pomorskiego i problematyki jego zagospodarowania, szczególnie w zakresie infrastruktury technicznej,
   • pożądana znajomość ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
   • pożądana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
   e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyUdział w pracach analitycznych i projektowych związanych z planowaniem rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, głównie w zakresie infrastruktury technicznej (gospodarka wodno-ściekowa, energetyczna, odpadami)
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówW wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Asystenta (umowa zastępstwo) zatrudniony został Pan Paweł Rusek.
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian