Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko urzędnicze: Asystent

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
ASYSTENT
w wymiarze czasu pracy 1 etatu
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:Asystent – zatrudnienie na umowę o zastępstwo
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B
  • StanowiskoAsystent
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-01-16
  • Termin składania dokumentów2020-01-31
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Asystent – zatrudnienie na umowę o zastępstwo”
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie: studia I lub II stopnia na kierunku inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne;
   b) uprawnienia zawodowe niezbędne: nie dotyczy;
   c) doświadczenie zawodowe niezbędne: nie dotyczy;
   d) umiejętności zawodowe:
   • umiejętności analityczne, wychwytywania związków, zależności i wyciągania wniosków,
   • umiejętność syntetyzowania informacji,
   • komunikatywność,
   • otwartość na nowe wyzwania swobodne posługiwanie się podstawowymi technikami informatycznymi,
   • pożądana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
   • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   • nieposzlakowana opinia
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyUdział w pracach analitycznych i projektowych związanych z planowaniem rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówW wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko asystenta zatrudniona została Pani Justyna Urbaczewska
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian