Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze: asystent/starszy asystent

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia Dyrektora Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze asystent/starszy asystent w Oddziale w Toruniu numer ofert 4/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

Tekst, który należy zmienić:

W ogłoszeniu jest: Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy Nr 4/2018” w terminie 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

W ogłoszeniu powinno być: Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy Nr 4/2018” w terminie do 07 czerwca 2018 r.

 

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:-
  • Wydział:-
  • Miejsce pracy-
  • Stanowiskozmiana ogłoszenia
  • Wymiar etatu-
  • Ilość etatów-
  • Data ogłoszenia2018-05-30
  • Termin składania dokumentów2018-05-30
  • Sposób składania dokumentów-
  • Miejsce składania dokumentów-
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne-
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów-
  • Uzasadnienie wyboru-
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian