Biuro Planowania Włocławek
  MENU TEMATYCZNE
  Strona główna
  Status prawny
  Struktura organizacyjna
  Przedmiot działania i kompetencje
  Majątek
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Przetargi
  Do pobrania
  Kontakt

  SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

  MENU DODATKOWE
  Instrukcja obsługi
  Rejestr zmian

  LINKI
  KPBPPiR we Włocławku
  Strona główna BIP

Dzisiejsza data: Sobota 21 kwietnia 2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2018 r. 11:34

Obwieszczenie

Obwieszczenie o postanowieniu nr 053/CP/2017
Data opublikowania: 17 października 2017 r. 15:45

o wydaniu postanowienia nr 53/CP/2017 w dniu 17 października 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej podziemnej WN 110 kV wraz ze światłowodem na dz. nr: 37/4, 206/1, 207/1, 208/1, 209/1, 211 obręb Mirowice, gmina Pruszcz; dz. nr: 72/1, 73, 33, 52 obręb Sienno, dz. nr: 102, 99/9, 19/2, 91/8, 52/1 obręb Dobrcz, dz. nr: 94/6, 97/180 obręb Borówno, dz. nr: 193/10, 193/6, 12/2, 201/1, 202/7, 203/2 obręb Włóki, dz. nr: 40, 17, 44/1, 55/22, 55/20, 55/23, 29/1 obręb Gądecz, dz. nr: 52, 51/1, 53/5, 120, 156/1, 102/11, 102/10 obręb Strzelce Górne, gmina Dobrcz; dz. nr: 41/1, 130, 129 obręb Jarużyn, dz. nr: 1078, 22311/1, 22330, 22325 obręb Osielsko, gmina Osielsko; na dz. nr 333/3 obręb 0386, części dz. nr 12 obręb 0388 położnej poza granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dz. nr: 48, 43, 49 obręb 0387, części dz. nr: 46/1, 47/1 obręb 0389 położnych poza granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dz. nr: 7, 1, 8 obręb 0246, dz. nr: 10, 1, 11 obręb 0245, dz. nr: 12, 2/4, 10/3 obręb 0244,  części dz. nr 1/1 obręb 0244 położnej poza granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dz. nr: 15/2, 10/15, 15/5 obręb 0243, części dz. nr 15/1 obręb 0243 położnej poza granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dz. nr 1/5 obręb 0277, znajdujących się na terenie Miasta Bydgoszcz.

Osoba odpowiedzialna za informację: Anita GrabowskapowrótDodał :

Waldemar Lisiecki

Data dodania :

17 października 2017 r. 15:45

Licznik odsłon :

136

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

17 października 2017 r. 15:45

Dodanie

Waldemar Lisiecki

17 października 2017 r. 13:47

Edycja

Waldemar Lisiecki

Powered by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku