Biuro Planowania Włocławek
  MENU TEMATYCZNE
  Strona główna
  Status prawny
  Struktura organizacyjna
  Przedmiot działania i kompetencje
  Majątek
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Przetargi
  Do pobrania
  Kontakt

  SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

  MENU DODATKOWE
  Instrukcja obsługi
  Rejestr zmian

  LINKI
  KPBPPiR we Włocławku
  Strona główna BIP

Dzisiejsza data: Sobota 21 kwietnia 2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2018 r. 11:34

Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223,  poz. 1655, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z  wymianą pokrycia dachowego w budynku administracyjnym Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, zlokalizowanym przy ul. Bulwary im. Marsz.  J. Piłsudskiego 5B, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez firmę: Zakład Blacharski Lesław Wiliński, ul. Żelazne Wody 50A, 87-800 Włocławek. Firma ta złożyła ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniła warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy oraz w rozdziale I pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  złożyła wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie tej firmy  przyznano najwyższą ilość punktów.

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę, której zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację w kryterium oceny ofert - cena i łączną punktację:

 
Oferta Nr 1:

Zakład Blacharski Lesław Wiliński
ul. Żelazne Wody 50A
87-800 Włocławek

Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 100,00 pkt.

 

Antoni Pawski
Dyrektor
Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego
i Regionalnego we Włocławku


 

 powrótDodał :

Waldemar Lisiecki

Data dodania :

15 września 2009 r. 07:41

Licznik odsłon :

2993

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

15 września 2009 r. 07:41

Dodanie

Waldemar Lisiecki

16 września 2009 r. 07:24

Edycja

Waldemar Lisiecki

Powered by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku