Biuro Planowania Włocławek
  MENU TEMATYCZNE
  Strona główna
  Status prawny
  Struktura organizacyjna
  Przedmiot działania i kompetencje
  Majątek
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Przetargi
  Do pobrania
  Kontakt

  SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

  MENU DODATKOWE
  Instrukcja obsługi
  Rejestr zmian

  LINKI
  KPBPPiR we Włocławku
  Strona główna BIP

Dzisiejsza data: Sobota 21 kwietnia 2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2018 r. 11:34

Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania


 

Włocławek: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Numer ogłoszenia: 308718 - 2009; data zamieszczenia: 08.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 286650 – 2009 r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Bulwary im. Mar. J. Piłsudskiego 5B, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 231 55 13, faks 0-54 231 55 13.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wielkość i zakres przedmiotu stanowią załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.76.00.00-3, 30.21.30.00-5, 30.23.21.10-8, 30.21.31.00-6, 30.23.21.00-5.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 70976 PLN.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Dostawa plotera A0
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • PROCAD S.A., ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
 • Cena wybranej oferty: 24750,00
 • Oferta z najniższą ceną: 24750,00 oferta z najwyższą ceną: 27090,00
 • Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Dostawa drukarek atramentowych A2
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • PROCAD S.A., ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
 • Cena wybranej oferty: 11240,00
 • Oferta z najniższą ceną: 11240,00 oferta z najwyższą ceną: 17000,00
 • Waluta: PLN.
Część NR: 3   
Nazwa: Dostawa komputerów przenośnych
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • RESTOR P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz Sp. jawna, ul. Dworcowa 2/107A, 00-784 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
 • Cena wybranej oferty: 5300,00
 • Oferta z najniższą ceną: 5300,00 oferta z najwyższą ceną: 6067,96
 • Waluta: PLN.
Część NR: 4   
Nazwa: Dostawa drukarki laserowej
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • LOGON S.A., ul. Piotrowskiego 7-9, 85-098 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
 • Cena wybranej oferty: 3296,00
 • Oferta z najniższą ceną: 3296,00 oferta z najwyższą ceną: 4159,00
 • Waluta: PLN.
Część NR: 5   
Nazwa: Dostawa zestawów komputerowych
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • LOGON S.A., ul. Piotrowskiego 7-9, 85-098 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
 • Cena wybranej oferty: 23060,00
 • Oferta z najniższą ceną: 23060,00 oferta z najwyższą ceną: 25979,00
 • Waluta: PLN.
Część NR: 6   
Nazwa: Dostawa oprogramowania
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • RESTOR P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz Sp. jawna, ul. Dworcowa 2/107A, 00-784 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
 • Cena wybranej oferty: 3330,00
 • Oferta z najniższą ceną: 33330,00 oferta z najwyższą ceną: 3830,00
 • Waluta: PLN.powrótDodał :

Waldemar Lisiecki

Data dodania :

8 września 2009 r. 07:33

Licznik odsłon :

3120

Liczba zmian :

3

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

8 września 2009 r. 07:33

Dodanie

Waldemar Lisiecki

8 września 2009 r. 07:34

Edycja

Waldemar Lisiecki

8 września 2009 r. 10:56

Edycja

Waldemar Lisiecki

Powered by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku