Biuro Planowania Włocławek
  MENU TEMATYCZNE
  Strona główna
  Status prawny
  Uchwała Nr 391/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 kwietnia 2000r.w sprawie utworzenia KPBPPiR we Włocławku
  Uchwała Nr 59/1222/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2011 r w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego
  Uchwała Nr 18/601/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.
  Regulamin organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
  Uchwała Nr XXXII/727/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6.04.2009 r. w sprawie nadania statutu
  Statut Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego We Włocławku
  Struktura organizacyjna
  Przedmiot działania i kompetencje
  Majątek
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Przetargi
  Do pobrania
  Kontakt

  SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

  MENU DODATKOWE
  Instrukcja obsługi
  Rejestr zmian

  LINKI
  KPBPPiR we Włocławku
  Strona główna BIP

Dzisiejsza data: Sobota 21 kwietnia 2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2018 r. 11:34

Status prawny

Uchwała Nr 391/2000
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 20 kwietnia 2000 r.

 w sprawie połączenia jednostek budżetowych i utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Kujawsko - Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we WłocławkuNa podstawie art.8 ust. l i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz.576 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, póz. 1014 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1

1. Tworzy się z dniem l czerwca 2000 r. jednostkę budżetową nazwie "Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku" w wyniku połączenia Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Toruniu i Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego we Włocławku.

2. Siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku jest miasto Włocławek z oddziałami terenowymi w Bydgoszczy i Toruniu.

§ 2

Mienie ruchome i nieruchome znajdujące się we władaniu Wojewódzkich Biur Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku staje się z dniem l czerwca 2000 r. mieniem Kujawsko - Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.

§ 3

Pracownicy Wojewódzkich Biur Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku z dniem l czerwca 2000 r. staja się pracownikami Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku..

§ 4

Kujawsko-Pomorskie Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku jest następcą prawnym Wojewódzkich Biur Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku - przejmuje prawa i obowiązki wynikające z należności i zobowiązań.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego do powołania pełnomocnika ds. organizacji Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.

§ 6

Kujawsko -Pomorskiemu Biuru Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku nadaje się statut, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Sejmiku
Grzegorz GruszkaDodał :

Waldemar Lisiecki

Data dodania :

18 lutego 2004 r. 13:00

Licznik odsłon :

4595

Liczba zmian :

4

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

17 stycznia 2011 r. 11:57

Edycja

Waldemar Lisiecki

2 stycznia 2012 r. 10:02

Edycja

Waldemar Lisiecki

20 lutego 2012 r. 11:14

Edycja

Waldemar Lisiecki

20 lutego 2012 r. 11:15

Edycja

Waldemar Lisiecki

Powered by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku