Biuro Planowania Włocławek
  MENU TEMATYCZNE
  Strona główna
  Status prawny
  Uchwała Nr 391/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 kwietnia 2000r.w sprawie utworzenia KPBPPiR we Włocławku
  Uchwała Nr 59/1222/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2011 r w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego
  Uchwała Nr 18/601/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.
  Regulamin organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
  Uchwała Nr XXXII/727/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6.04.2009 r. w sprawie nadania statutu
  Statut Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego We Włocławku
  Struktura organizacyjna
  Przedmiot działania i kompetencje
  Majątek
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Przetargi
  Do pobrania
  Kontakt

  SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

  MENU DODATKOWE
  Instrukcja obsługi
  Rejestr zmian

  LINKI
  KPBPPiR we Włocławku
  Strona główna BIP

Dzisiejsza data: Sobota 21 kwietnia 2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2018 r. 11:34

Status prawny

Uchwała Nr 59/1222/11
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 5 października 2011 r.

w  sprawie  przyj
ęci Regulamin Organizacyjnego  Kujawsko-Pomorskiego  Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
 
 
 
Na podstawie art. 41 ust.1 oraz ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojedztw (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 8 Statutu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/724/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r., uchwala się, co następuje:
 
§1 

Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, stanowiący załącznik do uchwały.

 
§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Dodał :

Waldemar Lisiecki

Data dodania :

2 czerwca 2004 r. 12:01

Licznik odsłon :

5427

Liczba zmian :

10

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

17 stycznia 2011 r. 11:57

Edycja

Waldemar Lisiecki

28 grudnia 2011 r. 08:22

Edycja

Waldemar Lisiecki

2 stycznia 2012 r. 10:03

Edycja

Waldemar Lisiecki

20 lutego 2012 r. 10:43

Edycja

Waldemar Lisiecki

20 lutego 2012 r. 10:43

Edycja

Waldemar Lisiecki

20 lutego 2012 r. 10:44

Edycja

Waldemar Lisiecki

20 lutego 2012 r. 11:16

Edycja

Waldemar Lisiecki

20 lutego 2012 r. 11:19

Edycja

Waldemar Lisiecki

20 lutego 2012 r. 11:19

Edycja

Waldemar Lisiecki

20 lutego 2012 r. 11:20

Edycja

Waldemar Lisiecki

Powered by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku