Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-04-03 08:37:31 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 20/CP/2020 w dniu 2 kwietnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn – budowie linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania dz. nr: 859/6 i 859/7 w m. Tuchola – realizacja inwestycji na dz. nr: 859/3 i 830, obręb miasto Tuchola. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
2 2020-03-26 12:09:34 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 19/CP/2020 w dniu 26 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN (15 kV) oraz słupa SN na dz. nr: 3354, 3355/2, 3356, 3373, obręb Brodnica-Miasto przy ul. Lidzbarskiej w Brodnicy. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
3 2020-03-26 12:07:58 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 11/TZ/2020 w dniu 26 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie budynku parterowego (kontenera technicznego) wraz z urządzeniami i instalacjami, służącego bieżącemu utrzymaniu linii kolejowej w zakresie obsługi GSMR („ORD353-137510-XXX-01”), na linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Miasto – Toruń Wschód na dz. nr: 108, 112, 123, 125, obręb 0018 w Toruniu. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
4 2020-03-26 12:05:18 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 10/TZ/2020 w dniu 26 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności do 11000 litrów, dla zadania pn.: „Budowa kompleksu Polikliniki na terenie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy” na dz. nr 3/4, obręb 0120 Miasto Bydgoszcz. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
5 2020-03-23 10:04:57 Obwieszczenia o wydaniu postanowienia nr 18/CP/2020 w dniu 20 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn – budowie linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania dz. nr: 226, 993, 229, 230, 232, 233, 201, 957, 199, 200, 985, 986, 197/1, 195, 193, 194, 172/1, 163, 168, 162, 237, 182 w Bysławiu – realizacja inwestycji na dz. nr: 57/1, 155/4, 215/3, 152/2, 215/2, 1119, 173, obręb Bysław, gmina Lubiewo. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
6 2020-03-23 10:03:43 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 9/TZ/2020 w dniu 20 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV na dz. nr 133, obręb 0047 Wróble, gmina Kruszwica. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
7 2020-03-23 10:02:17 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 8/TZ/2020 w dniu 20 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brodnica na dz. nr 1917/1, obręb 0001 Brodnica Miasto. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
8 2020-03-23 10:01:00 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 7/TZ/2020 w dniu 20 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 353 kilometraż trasy: 74,510 na dz. nr 1263/30, obręb 0001 Mogilno-miasto. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
9 2020-03-23 09:59:18 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 6/TZ/2020 w dniu 20 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV na dz. nr: 2692/30, obręb 0001 Lipno. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
10 2020-02-17 14:44:29 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 10/CP/2020 w dniu 17 lutego 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu n/c na dz. nr 7, obręb I miasta Barcina. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »