Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
11 2021-01-11 14:47:40 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 1/CP/2021 w dniu 11 stycznia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na dz. nr: 36 i 48, obręb Knieja, gmina Barcin. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
12 2020-12-23 10:50:05 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 60/CP/2020 w dniu 23 grudnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika biogazu na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków na części dz. nr: 138/1, 136/2, 129/2 i 128/4, obręb 23 przy ul. Szosa Bydgoska 49 w Toruniu. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
13 2020-12-16 13:53:20 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 59/CP/2020 w dniu 16 grudnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90PE na dz. nr: 1096, 1104/1 i 1106/28 w miejscowości Koronowo, gmina Koronowo. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
14 2020-12-09 13:26:59 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 58/CP/2020 w dniu 9 grudnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 50/25 w miejscowości Osówiec, gmina Sicienko. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
15 2020-12-09 13:24:48 Obwieszczenie wydaniu postanowienia nr 57/CP/2020 w dniu 9 grudnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na dz. nr: 91/11 oraz 101/1, obręb IV Miasta Barcina. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
16 2020-12-04 08:28:07 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 56/CP/2020 w dniu 3 grudnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn/0,4kV dla potrzeb zasilania domu jednorodzinnego z warsztatem w Strzyżawie na dz. nr: 124/7, 124/17, 122/1, 124/20, 124/16, obręb Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
17 2020-12-04 08:23:56 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 55/CP/2020 w dniu 3 grudnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na dz. nr: 324 i 326/5, obręb Mogilno; dz. nr 101/5, obręb Świerkówiec oraz dz. nr: 5/105 i 2, obręb Dąbrówka, gmina Mogilno. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
18 2020-11-26 14:44:28 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 38/TZ/2020 w dniu 26 listopada 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego budynku nr 10 o funkcji szkoleniowej na terenie kompleksu wojskowego, wykonaniu i przebudowie podziemnych zbiorników przeciwpożarowych oraz przebudowie i budowie kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z budową kabli teletechnicznych, przebudowie i budowie przyłącza wodociągowego, dla zadania nr 11841 pn. „Dostosowanie budynku nr 10 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu” na dz. nr: 23/2 i 171, obręb 0055 Miasto Toruń. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
19 2020-11-26 14:40:11 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 37/TZ/2020 w dniu 26 listopada 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego budynku nr 3 o funkcji koszarowej na terenie kompleksu wojskowego, wykonaniu i przebudowie podziemnych zbiorników przeciwpożarowych oraz przebudowie i budowie kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z budową kabli teletechnicznych dla zadania nr 11840 pn. „Dostosowanie budynku nr 3 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu” na dz. nr: 23/2 i 171, obręb 0055 Miasto Toruń. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
20 2020-11-26 14:34:23 Obwieszczenie wydaniu postanowienia nr 54/CP/2020 w dniu 26 listopada 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV na dz. nr: 254/6, 264/4, 268/4 w miejscowości Stary Dwór, obręb Stary Dwór, gmina Koronowo. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 8 9 10 »