Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
21 2020-11-17 09:59:22 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 53/CP/2020 w dniu 16 listopada 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr: 66, 67, 8, 11, 12, 13, 69, 77, 84/5, 79/2, 65/2, 72, 78/2, 71, 65/4, 64/2, 59, 86, 87/2, 76, 70, 78/1, 79/1, 4/1, 4/2, 4/3, 2/1, 2/2, 1, 3, obręb 115; 192, 77, 78/2, 78/1, 189, 79/1, 72/1, 75/1, 76/1, obręb 23; 2/2, 2/31, 1, obręb 114; 240, 223, 239, obręb 116; 26, 28, 29, obręb 278 w rejonie ul. Żeglarskiej, ul. Kąpielowej, ul. Ludwikowo i ul. rotm. W. Pileckiego w Bydgoszczy. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
22 2020-11-06 09:08:04 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 36/TZ/2020 w dniu 5 listopada 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na na budowie wewnętrznej linii zasilającej dla Obiektu Radiokomunikacyjnego („OR”) LE131_Piecmorgi_124 sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na dz. nr: 29/2, obręb 0004 Białe Błota Las, gmina Jeżewo. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
23 2020-10-29 12:45:50 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 52/CP/2020 w dniu 28 października 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr: 1335, 62, 122/33 w m. Koronowo. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
24 2020-10-15 14:53:24 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 35/TZ/2020 w dniu 15 października 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 160 PE na dz. nr 11, obręb 0063 Grudziądz Miasto oraz nr 1/7, obręb 0084 Grudziądz Miasto. " Szczegóły
25 2020-10-15 14:46:50 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 34/TZ/2020 w dniu 15 października 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) 110 kV relacji PT Serock – RS Świekatowo wraz z traktem światłowodowym oraz osprzętem towarzyszącym na dz. nr 245/14, obręb 0020 Serock, gmina Pruszcz. " Szczegóły
26 2020-10-09 12:52:20 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/KW/2020 w dniu 7 października 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) 110 kV relacji PT Serock – RS Świekatowo wraz z traktem światłowodowym oraz osprzętem towarzyszącym na dz. nr 231/51, obręb Świekatowo; na dz. nr: 72, 70, 71, 73, obręb Małe Łąkie; na dz. nr: 76/3, 87, 88, 89, 90/1, 91/3, 91/4, 92, 91/2, 120, 112/2, obręb Lubania-Lipiny, gmina Świekatowo oraz na dz. nr: 245/11, 246/1, 162/2, 162/1, 163, 164/1, 165/4, 165/1, 166, 169/4, 169/3, 170, 175, 176, 245/13, 244, obręb Serock, gmina Pruszcz. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
27 2020-10-09 12:41:26 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 33/TZ/2020 w dniu 7 października 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Piła, Gostycyn, Kamienica na dz. nr: 421/7, 421/8, 421/9 i 421/10, obręb 0002 Gostycyn, gmina Gostycyn. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
28 2020-10-08 11:53:39 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 51/CP/2020 w dniu 7 października 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 160 w ulicy Fordońskiej na dz. nr 173, obręb 342 w Bydgoszczy. " Szczegóły
29 2020-09-16 15:17:03 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 46/CP/2020 w dniu 16 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na dz. nr: 103/13, 65, obręb Bławaty oraz na dz. nr 390, obręb Strzelno, gmina Strzelno. " Szczegóły
30 2020-09-10 14:50:23 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 45/CP/2020 w dniu 10 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej w Solcu Kujawskim na dz. nr: 445, 343, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001] i 229, 161/2, obręb Otorowo [Nr 0003], gmina Solec Kujawski. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 8 9 10 »