Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2020-09-10 14:49:06 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 27/TZ/2020 w dniu 10 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku nr 222 dla potrzeb biurowych i szkoleniowych w Grupie K-1580 – zadanie 11823 na dz. nr 28/8, obręb 0006 Grupa Plac przy ul. Dworcowej w Grupie, gmina Dragacz. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
32 2020-09-10 14:47:59 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 26/TZ/2020 w dniu 10 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 160PE, planowanej w Łysomicach na terenach kolejowych (linia kolejowa nr 246 Toruń Wschodni – Olek, stacja/szlak kolejowy: Toruń Północny – Zamek Bierzgłowski, kilometracja 14,8-15,6) na dz. nr 244, obręb 0011 Różankowo-Świerczyny, gmina Łysomice w ramach zadania „Budowa gazociągów średniego ciśnienia w m. Łubianka, Pigża, Świerczynki”. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
33 2020-09-10 14:46:58 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 25/TZ/2020 w dniu 10 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx018-186623-XXX-01/10207_L018_NakloNadNotecia_104_A dla modernizacji linii kolejowej nr 18, km 186,623 na dz. nr 442/22 i 442/31, obręb 0001 Nakło nad Notecią przy ul. Dworcowej w Nakle nad Notecią. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
34 2020-09-02 14:59:41 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 44/CP/2020 w dniu 2 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1522C Wtelno ― Gościeradz o dł. ca. 100 m na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 244 do drogi gminnej (ul. Dworcowa) na dz. nr: 96/1, 27, 116/8, 137, 138 w m. Wtelno, obręb Wtelno, gmina Koronowo. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
35 2020-08-27 15:02:19 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 20/TZ/2020 w dniu 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie wieży kratowej na potrzeby systemu TETRA oraz systemu VCS, budowie przyłącza elektrycznego oraz przyłącza telekomunikacyjnego dla zadania 62193 na dz. nr 12/40, obręb 0005 Inowrocław, przy ul. Jacewskiej 93, Kompleks Wojskowy nr 1532 w Inowrocławiu. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
36 2020-08-27 15:00:43 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 43/CP/2020 w dniu 26 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi pożarowej na dz. nr: 1302/7 i 1302/11 przy ul. Mławskiej w Rypinie. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
37 2020-08-13 12:45:27 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 23/TZ/2020 w dniu 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx131-277833-XXX-01/10534_L131_Zakreta_108_A dla modernizacji linii kolejowej nr 131, km 277,833 na dz. nr 8, obręb 0034 Zakręta, gmina Piotrków Kujawski. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
38 2020-08-13 12:42:38 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 22/TZ/2020 w dniu 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN – 15 kV na dz. nr 36, obręb 0006 Dylewo; 99/5, obręb 0028 Zakrocz; 40, obręb 0018 Puszcza Rządowa, gmina Rypin. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
39 2020-08-13 12:40:21 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 21/TZ/2020 w dniu 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx018-091280-XXX-01/10200_L018_AleksandrówKujawski_004 dla modernizacji linii kolejowej Nr 18 Kutno – Piła Główna, na kilometrze 91,282, na dz. nr 16/25, obręb 0001 Aleksandrów Kujawski, gmina Miasto Aleksandrów Kujawski. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
40 2020-08-13 12:37:28 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 20/TZ/2020 w dniu 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej rozgałęźnej w miejscowości Bnin na dz. nr 188/1, obręb 0002 Bnin, gmina Sadki. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »