Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, Archiwa i Ewidencje

Rejestry

1) Rejestry zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Biura
2) Rejestr skarg i wniosków
3) Rejestr zamówień publicznych

Ewidencje

1) Ewidencja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2) Ewidencja opracowań urbanistycznych.

Archiwa

Archiwum Zakładowe służy praktycznie potrzebom Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego. Archiwum Zakładowe gromadzi i przekazuje akta, chroni przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. W Oddziałach w Bydgoszczy i Toruniu znajdują się filie Archiwum Zakładowego.
Archiwum Zakładowe szczególną opiekę roztacza nad materiałami archiwalnymi, które po określonym terminie zostają przekazane właściwemu archiwum państwowemu jako materiały historyczne.
Udostępnienie przechowywanej dokumentacji odbywa się w oparciu o zarządzenie wewnętrzne Nr 4/02 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia cennika działalności usługowej Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.

Ustalono cennik działalności usługowej obejmującej:
1) wypożyczenie matryc (czystych) – 50 zł za 1 arkusz,
2) wypożyczenie opracowań i dokumentacji – 500-1500 zł za dokumentację wykonanych przez Biuro w zależności od tematyki i stopnia aktualności,
3) wykonywanie wyrysów, wypisów oraz streszczanie dokumentacji wykonanych  przez Biuro – cena do uzgodnienia, nie mniej jednak niż 100 zł za usługę

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego