Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków.

Przyjmowanie obywateli w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w sprawach skarg i wniosków odbywa się w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 1000 do 1200 .

Jeżeli poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy przyjęcia obywateli odbywają się w następny dzień tygodnia.

Skargi i wnioski można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku – Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5b, 87-800 Włocławek
  • osobiście w sekretariacie Biura – Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5b, 87-800 Włocławek (pok. 18)
  • elektronicznie na adres elektronicznej skrzynki podawczej systemu EPUAP pod adresem epuap.gov.pl , identyfikator skrytki: /kpbppir/SkrytkaESP

przy czym skarga lub wniosek wniesiona w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z art. 63 § 3a kodeksu postępowania administracyjnego powinna być uwierzytelniona przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust.1 albo ust.2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego EPUAP.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego