Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Struktura organizacyjna

Siedzibą Biura jest Włocławek.

W Bydgoszczy i Toruniu znajdują się Oddziały Biura.

 

Siedziba Biura we Włocławku
Adres Biura we Włocławku: Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B
Dyrektor: Mariusz Leszczyński (tel. 508134748)
Z-ca Dyrektora: Ewa Birek (tel. 508134759)
sekretariat Dyrektora Biura: tel./fax 54 231-55-18
e-mail: wloclawek@biuro-planowania.pl
e-mail: sek.wloc@biuro-planowania.pl


Oddział w Bydgoszczy
Adres: ul. Paderewskiego 26
Z-ca Dyrektora-Kierownik Oddziału: Iwona Stańczyk (tel. 508134749)
tel./fax 52 32-20-802
tel./fax 52 32-29-722
e-mail: bydgoszcz@biuro-planowania.pl
e-mail: sek.byd@biuro-planowania.pl


Oddział w Toruniu
Adres: ul. Janiny Bartkiewiczówny 93
Z-ca Dyrektora-Kierownik Oddziału: Sławomir Flanz (tel. 517791532)
tel./fax 56 676-71-97
tel./fax 56 676-52-89
e-mail: torun@biuro-planowania.pl
e-mail: sek.tor@biuro-planowania.pl

 

WEWNĘTRZNA STRUKTURA BIURA

 

1) Dyrektor – DN;
2) Zastępca Dyrektora – ZD;
3) Zastępca Dyrektora-Kierownik Oddziału w Bydgoszczy – ZDOB;
4) Zastępca Dyrektora-Kierownik Oddziału w Toruniu – ZDOT;
5) Główny Księgowy – GK;
6) Radca Prawny – RP;
7) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – POIN;
8) Inspektor Ochrony Danych – IOD;
9) Zespół Planowania Przestrzennego – ZPP;
10) Zespół Rozwoju Regionalnego – ZRR;
11) Zespół Analiz i Studiów – ZAS;
12) Zespół Informatyczno-Wydawniczy – ZIW;
13) Zespół Finansowo-Księgowy – ZFK;
14) Zespół Organizacyjno-Administracyjny – ZOA;
15) Zespół Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy – ZPPB;
16) Zespół Rozwoju Regionalnego w Bydgoszczy – ZRRB;
17) Samodzielne Stanowiska Administracyjno-Gospodarcze w Bydgoszczy-SSAGB;
18) Zespół Planowania Przestrzennego w Toruniu – ZPPT;
19) Zespół Rozwoju Regionalnego w Toruniu – ZRRT;
20) Zespół ds. Koordynacji Polityki Przestrzennej w Toruniu – ZKPPT;
21) Samodzielne Stanowiska Administracyjno-Gospodarcze w Toruniu – SSAGT.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego