Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór 1/2024 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
1/2024
Nazwa jednostki zlecającej:
-
Wydział:
-
Miejsce pracy:
Włocławek
Stanowisko:
Stanowisko urzędnicze - od asystenta do specjalisty
Wymiar etatu:
pełne
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
01-02-2024
Termin składania dokumentów:
16-02-2024
Sposób składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Stanowisko urzędnicze od asystenta do specjalisty - oferta nr 1/2024” w terminie do 16.02.2024 r.
Miejsce składania dokumentów:
Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie:
wyższe na kierunkach technicznych, w szczególności związanych z energetyką, gospodarką wodną, inżynierią środowiska;
b) specjalność zawodowa:
• znajomość zagadnień związanych z transformacją energetyczną lub gospodarką wodną,
• znajomość podstaw teoretycznych oraz metodologii pozwalającej na prowadzenie szeroko rozumianych analiz o charakterze regionalnym obejmujących zarówno analizy przestrzenne jak i analizy danych statystycznych w zakresie w/w zagadnień;
c) uprawnienia zawodowe:
nie dotyczy;
d) doświadczenie zawodowe:
• na stanowisko Asystenta:
nie wymagane,
• na stanowisko Starszego Asystenta:
minimum 2 lata pracy, w tym doświadczenie zawodowe związane z realizacją pokrewnych zadań,
• na stanowisko Specjalisty:
minimum 3 lata pracy, w tym doświadczenie zawodowe związane z realizacją pokrewnych zadań;
e) predyspozycje zawodowe:
• analityczne podejście do rozwiązywania problemów,
• umiejętność szybkiego wychwytywania związków, zależności i wyciągania wniosków,
• umiejętność analizy i syntezy informacji, logicznego myślenia,
• umiejętność pracy w zespole,
• komunikatywność,
• sumienność,
• umiejętność adaptacji i otwartość na nowe wyzwania;
f) umiejętności zawodowe:
• ogólna znajomość i umiejętność analizowania i opisu zjawisk społeczno-ekonomiczno-gospodarczych,
• znajomość przepisów w zakresie transformacji energetycznej,
• znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
• wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej (ustawa o samorządzie województwa),
• ogólna znajomość województwa kujawsko-pomorskiego i problematyki jego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego,
• swobodne posługiwanie się podstawowymi technikami informatycznymi,
• umiejętność pracy w środowisku GIS - znajomość oprogramowania QGIS lub ArcGIS,
• umiejętność pracy w oprogramowaniu Microsoft Office,
• umiejętność korzystania z baz danych przestrzennych;
g) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) wykształcenie:
nie dotyczy;
b) specjalność zawodowa:
znajomość podstawowych zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu adaptacji do zmian klimatu;
c) uprawnienia zawodowe:
pozytywny wyniki egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika samorządowego w myśl art. 16 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (U. z 2022 r., poz.530)
d) predyspozycje zawodowe:
nie dotyczy;
e) umiejętności zawodowe:
znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
udział w pracach analitycznych i projektowych związanych z analizami i studiami na potrzeby realizacji polityki rozwoju, w tym polityki przestrzennej województwa.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
-
Lista wybranych kandydatów:
wyniki naboru w załączniku
Uzasadnienie wyboru:
-

PDFOgłoszenie_o_naborze 01z2024.pdf (288,11KB)
PDFklauzulaRODO_kandydatdopracy.pdf (863,86KB)
PDFkwestionariusz_dla_kandydata.pdf (118,57KB)

PDFwyniki_naboru_nr1z2024.pdf (223,16KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego